Sgowtiaid 1af Bethesda

Dal i fynd

Megan Eldon
gan Megan Eldon

Mae’r grŵp Sgowtiaid wedi parhau i gynnal gweithgareddau i blant drwy gyfnod clo dros 2020/21 – ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Roedden ni yn rhedeg gweithgareddau hwyliog fel gweithdai celf, gwersi beicio, codi sbwriel, sesiynau cerddoriaeth a hyd yn oed gwersyll rhithwir.

Dan ni yn gobeithio i gyfarfod wyneb i wyneb yn fuan.