Rhybuddion i fodurwyr ochrau Llyn Ogwen

Mae’r awdurdodau wedi gosod arwyddion newydd i annog pobl i gymryd pwyll a pharcio’n gyfrifol

Carwyn
gan Carwyn

Yn dilyn golygfeydd o geir wedi parcio yn beryglus ar yr A5 mewn rhannau ger Llyn Ogwen yr haf diwethaf, mae’r awdurdodau ffyrdd wedi gosod arwyddion newydd a rhybuddio modurwyr fod angen ymddwyn yn gyfrifol.

Mae rhybuddion cyflymder o 30mya wedi eu gosod ar ran o’r ffordd er mwyn ceisio annog modurwyr i bwyllo.

Daw hyn ar ddechrau penwythnos Gŵyl Banc, gyda mwy o bobl yn debyg o fod yn anelu am y tir uchel i fwynhau dipyn o awyr iach.

Mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol, mae Traffig Cymru yn egluro fod: “Arwyddion ychwanegol ar yr #A5 Ogwen i helpu gyda materion parcio diweddar. Mae cyfyngiadau cyflymder ar waith i ddiogelu modurwyr a cherddwyr. Os ydych chi’n ymweld, plîs: parciwch yn unol â rheolau’r ffordd fawr”

Dweud eich dweud