Mary Gillie – Y Flwyddyn Aeth Heibio

Y diweddaraf yn y gyfres yn bwrw golwg nôl ar y 12-mis diwethaf

Carwyn
gan Carwyn

Diolch i Mary am rannu ei phrofiadau a’r heriau am y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’r clip fideo ganddi yn trafod yr heriau dros y 12-mis a rhagor sydd wedi mynd a’r cysur yn y pethau bychain.

Cawn glywed ganddi am yr heriau o ddefnyddio ei Chymraeg yn ystod y misoedd diwethaf, a’r her o ddeall pobl pan maen yn gwisgo masg. Rhywbeth mae pob un ohonom wedi ei brofi yn y cyfnod Covid siŵr o fod.

Diolch am rannu dy brofiadau.

Dweud eich dweud