LleCHI – cyfle i rannu barn

Beth oedd eich barn chi am y prosiect fu’n cyd-redeg efo cais UNESCO?

Carwyn
gan Carwyn
murlun-bethesda

Fel mae pawb yn gwybod bellach, ein tirwedd llechi ni ydi’r lleoliad diweddaraf yng Nghymru i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Ochr yn ochr â’r gwaith o ddatblygu enwebiad Safle Treftadaeth y Byd – sy’n cynnwys Dyffryn Ogwen – derbyniodd Cyngor Gwynedd nawdd gan sawl cronfa i gefnogi gweithgareddau a oedd yn cael ei adnabod fel Cynllun ‘LleCHI’.

Murlun trawiadol

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Gwynedd fod prosiect LleCHI wedi helpu i gynnal amrywiaeth o weithgareddau amrywiol. Yn eu plith mae’r murlun trawiadol ar Stryd Fawr Bethesda.

“Roedd y rhain yn cynnwys llysgenhadon llechi ifanc, prosiectau celfyddydol yn ein hysgolion, datblygu cynllun dehongli ar gyfer y safle cyfan a gwaith celfyddydol fel murluniau lliwgar a thrawiadol mewn nifer o drefi a phentrefi llechi,” meddai.

“Roedd LleCHI yn canolbwyntio ar ymgysylltu cymunedol, grymuso lleol, gwella cyrchfannau, adfywio cymunedol a chodi balchder o fewn cymunedau ardal tirwedd llechi gogledd orllewin Cymru fel paratoad i’r dynodiad.

“Efallai eich bod wedi gweld rhai o brosiectau LleCHI wrth grwydro’r ardal neu wedi hyd yn oed cymryd rhan mewn rhai o’r prosiectau? Mae sawl murlun, baneri lliwgar, paneli gwybodaeth, gweithdai a dramâu wedi eu creu a’u cynnal dros y ddwy flynedd diwethaf.

“Rydym yn awyddus i dderbyn eich barn ar effaith Cynllun LleCHI yn ein cymunedau chwarelyddol wrth i’r cynllun ddod i ben eleni. Bydd eich sylwadau yn ddefnyddiol iawn wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol.”

Rhannu’ch barn

Mae’r holiadur ar gyfer trigolion, sefydliadau a busnesau. Bydd yr wybodaeth yn cael ei ddefnyddio i weld beth yw effaith Cynllun LleCHI ac adnabod unrhyw wersi, a bydd hefyd yn ein helpu i gynllunio i’r dyfodol.

I gymryd rhan yn yr arolwg ewch i www.llechi.cymru/cy/arolwgllechi – dyddiad cau yr arolwg ydi 29 Hydref, 2021.

Cefnogwyd LleCHI gan arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol Cynllun Lle Arbennig, Cronfa Partneriaeth Eryri ac Arloesi Gwynedd Wledig.