Llais Ogwan nôl mewn print

Am y tro cyntaf ers deunaw mis, mae copi o bapur bro’r Dyffryn ar gael i’w brynu o’r siopau

Carwyn
gan Carwyn
E_fWtR7WUAMeR_D

Oherwydd y pandemig, mae deunaw mis wedi mynd heibio ers argraffu copi papur o Lais Ogwan.

Mae Pwyllgor y Llais yn falch iawn o allu ail-gychwyn gwerthu yn y siopau lleol a thrwy’r rhwydwaith o ddosbarthwyr ffyddlon, a diolch iddynt am eu cefnogaeth.

Llais digidol

Ers y cyfnod clo cyntaf a’r ansicrwydd yn sgil Covid-19, copi digidol yn unig sydd wedi bod ar gael o Lais Ogwan.

Mae pwyllgor y papur bro yn hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth barod yn ystod cyfnod digidol Llais Ogwan, yn cynnwys y cyfle i gydweithio gyda Bro360 a gwefan Ogwen360.

Copi papur

Ond fe wyddom fod sawl un wedi edrych ymlaen at gael y Llais yn eu dwylo ac i fodio’r tudalennau.

Braf felly ydi gallu adrodd fod y copi papur ar gael am 50 ceiniog, trwy’r dosbarthwyr arferol ac yn y siopau canlynol:

 • Siop Ogwen, Bethesda + Cadwyn Ogwen
 • Londis, Bethesda
 • Tesco Express, Bethesda
 • Barbwr Ogwen
 • Caffi Coed Y Brenin
 • Post Rachub
 • Llys Y Gwynt (Siop SPAR)
 • Siop Na-nog, Y Maes, Caernarfon
 • Awen Menai, Porthaethwy
 • Convenience Extra (Penrhosgarnedd)
 • Late Stop (Bangor Uchaf)
 • Kwik Save – dros ffordd i siop sglodion Valla

Cofiwch, os bydd gennych newyddion, anfonwch yr hanes draw at olygydd rhifyn mis Hydref, sef
Rhys Llwyd ar e-bost: rmll42@live.co.uk erbyn dydd Sadwrn, 25 Medi.