Go dda Hywel

Llwyddiant i’r cogydd unwaith eto mewn cystadleuaeth goginio

Carwyn
gan Carwyn

Mae’r cogydd nodedig o Ddyffryn Ogwen, Hywel Griffith wedi dod i’r brig yn rownd Cymru o raglen deledu’r “Great British Menu”.

Fel bydd llawer yn ymwybodol, mae Hywel yn rhedeg bwyty llwyddiannus yng nghyffiniau Abertawe.

Dyma’r ail flwyddyn o’r fron i Hywel fynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth yma.

Llongyfarchiadau mawr gan Ogwen360 a phawb o’r ardal a phob lwc i ti Hywel yn y rownd nesaf.