Gŵyl Bro – Llyfrgell Planhigion Gerlan

Dathlu dod at ein gilydd eto a chreu lle da yn ein cymuned

gan Daniela Schlick

Am b’nawn braf o Ŵyl Bro yn Gerlan heddiw! Daeth criw da at ei gilydd i gael p’nawn cymdeithasol efo cerddoriaeth gan Dafydd Hedd, cacennau blasus a llawer o sgyrsiau.

A dan ni wedi cael llawer o syniadau beth mae pobl Gerlan yn licio ei weld yn y lle o gwmpas y llyfrgell planhigion. Gwych dach chi!! Watsh ddis spês! Gobeithio cawn ni rannu newyddion am ddatblygiadau pellach cyn bo hir.

Diolch arbennig i Dafydd am y gerddoriaeth a’r amser. Fel artist prysur mae o wedi mynd yn syth i’r gig nesaf yn y clwb rygbi. Os dach chi isio clywed ei ganeuon mae CDs ar gael ac mae rhestr chwarae ar Spotify. (Spotify Dafydd Hedd)