Gwen Ellis – Y Flwyddyn Aeth Heibio

Y cwnselydd a’r actor sydd nesaf yn y gyfres yn trafod ei phrofiadau

Carwyn
gan Carwyn

Mae’r flwyddyn ers i Covid-19 daro wedi bod yn heriol i Gwen fel nifer ohonom.

Yma, mae’n trafod symud tŷ yn Nyffryn Ogwen a’r awydd i gwrdd â theulu a ffrindiau yn fuan.

Wrth gwrs, yn ogystal â’i gwaith fel cwnselydd sydd wedi newid i fod dros ‘Zoom’, mae Gwen a’i gŵr Wyn Bowen Harries yn actorion ac mae’r ddau wedi gwneud y mwyaf o fod mewn swigen Covid.

Diolch Gwen am rannu eich profiadau a hei lwc y cewch chi fynd am yr Alban yn y camper-fan yn o fuan!