Gwaith artist lleol i’w weld yn Storiel

Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith newydd gan Darren Hughes, sy’n byw yn ardal Bethesda

Carwyn
gan Carwyn

Mae ardal Dyffryn Ogwen yn amlwg iawn yng ngwaith diweddaraf yr artist sydd wedi gwneud ei gartref yn lleol.

Fel rhan o arddangosfeydd gwanwyn yn Storiel, Bangor mae casgliad ‘Bro Gynefin’ Darren yn ddarluniau siarcol a chyfrwng cymysg, paentiadau olew a phrintiau ysgythru sychbwynt sy’n archwilio bröydd cynefin yr artist – gyda golygfeydd o Fethesda, Ynys Môn a Môr Iwerddon.

Ysbrydoliaeth

“Y man cychwyn i’r corff cyfan hwn o waith oedd ail-asesu fy ymarfer tua tair mlynedd yn ôl,” meddai  wrth sôn am yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’w waith diweddaraf.

“Gwnaeth synnwyr i fynd nôl i’r cychwyn a rhoi ffocws ar yr elfen sylfaenol o wneud llun. Mae’r darnau yn yr arddangosfa yn ymateb i le rwy’n byw yn ardal Bethesda, a hefyd i Bentraeth ym Môn lle cefais fy magu.”

Arddangosfeydd y gwanwyn

Dywedodd Delyth Gwawr Williams, Swyddog Celfyddydau Gweledol Cyngor Gwynedd: “Rydym wrth ein boddau yn gallu lansio ein harddangosfeydd y gwanwyn yma’n Storiel drwy arddangos gwaith campus newydd gan Darren Hughes.

“O baentiadau olew mawr a bach i ddarluniau mawr trawiadol o siarcol, mae’r arddangosfa yma’n un hyfryd.”

Ail-agor

Mae amgueddfa ac orielau celf Storiel wedi ail-agor ers rhai wythnosau, ond rhaid archebu eich lle cyn ymweld drwy fynd ar wefan Storiel – neu gellir ffonio 01248 353 368 yn ystod oriau agor, (11am-5pm ar ddyddiau Mawrth i Sadwrn).

Wrth ymweld, bydd angen parhau i ddilyn rheolau Covid-19 Llywodraeth Cymru i gadw pawb yn ddiogel.

Gallwch hefyd weld yr arddangosfa yma’n rhithiol hefyd o’ch cartref.

Mae gwaith Darren i gyd ar werth ac mae Cynllun Casglu ar gael yn Storiel.