Ffens newydd yn Rachub!

Mae ardal Tyddyn Canol yn Rachub wedi cael ffens newydd

Ffens-Tyddyn-Canol-Rachub

Llun wedi ei gynnwys gyda chaniatâd Paul Rowlinson

Mae ffens newydd wedi ei chodi yn ardal Tyddyn Canol yn Rachub yn ddiweddar.

Codwyd y ffens wedi dymchwel hen wal frics blêr ar lain werdd yn y pentref.

Yn y llun uchod, dangosir y cynghorydd lleol Paul Rowlinson gyda’r ffens newydd.

Roedd yr hen wal yn creu problemau gan fod cerbydau yn ei tharo oherwydd bod y ffordd mor gul ger ystâd Tyddyn Canol.

Aeth y Cyngor ati i glirio’r lle pan oedd rhan o’r wal wedi syrthio.

Mae Paul Rowlison wedi diolch am ymateb cadarnhaol Adra am osod ffens ddeniadol newydd, yn ogystal â chyrb newydd.

Mae rhai yn amlwg yn llai hapus gyda’r wal newydd.

Dweud eich dweud