Dathlu wrth greu

Sesiwn grefft i blant i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi 

Carwyn
gan Carwyn

Mae Siop Ogwen yn cynnal sesiwn grefft ar-lein i blant Dyffryn Ogwen dydd Sadwrn yma.

Bydd y sesiwn yn dechrau am 11am er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Ac wrth gwrs bydd gêm rygbi Cymru a Lloegr yn cael ei chynnal yn y prynhawn, felly bydd y Ddraig Goch fydd yn cael ei chreu yn berffaith i chwifio er mwyn dathlu buddugoliaeth!

Mae’r sesiwn yn cael ei gynnal trwy Zoom ar y we – felly os oes gan eich plentyn ddiddordeb, anfonwch ebost draw i siop@ogwen.org a bydd dolen i’r sesiwn yn cael ei anfon draw atoch mewn da bryd.

Pob hwyl ar y creu!