Cloddfa Archaeolegol, Ffordd Llwyn Bleddyn, Rachub

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cynnal cloddfa ar Ffordd Llwyn Bleddyn, Rachub

Awyrlun o'r safle
Ffwrnais yr Oes Haearn
Ymweliadau Ysgol Llanllechid
Tai crynion yn gorgyffwrdd

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn cynnal cloddfa ar Ffordd Llwyn Bleddyn, Rachub – safle ble mae darparwr tai Adra, yn bwriadu adeiladu tai fforddiadwy i gyfarch yr angen tai lleol. Cyllidir y gloddfa gan Adra.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cyfryngau Cymdeithasol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd: cliciwch yma.