Ymwelydd arbennig nos Lun

Pryd mae Siôn Corn yn cyrraedd?

Carwyn
gan Carwyn

Mae yna hen edrych ymlaen gan blant o bob oed ar draws y dyffryn wrth i daith wib Siôn Corn a’i dîm o gorachod nesáu.

Criw Pwyllgor Carnifal Bethesda sydd wedi bod yn cydlynu’r daith efo’r corachod ac mae yna fwrlwm mawr ar y cyfryngau cymdeithasol yn lleol.

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn mor anodd i bawb ac roedd y pwyllgor carnifal yn awyddus i drefnu rhywbeth i godi calon pawb,” meddai’r Cynghorydd Rheinallt Puw, Cadeirydd Pwyllgor y Carnifal.

“Rydan ni’n gobeithio y bydd hi’n noson dda ac yn rhoi rhywbeth bach i blant y fro ei fwynhau yn dilyn cyfnod mor anodd.

“Mae’n ffordd i ni gyd ddymuno Nadolig Llawen a dangos fod yr ysbryd cymunedol ‘na dal i fod mor gryf ag erioed yma yn Nyffryn Ogwen.”

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 a’r angen i gadw Siôn Corn yn iach ar gyfer ei holl waith ar Noswyl Nadolig, ni fydd y sled yn stopio. Mae’r trefnwyr yn gofyn yn garedig i bawb gadw pellter cymdeithasol wrth godi llaw ac i beidio casglu mewn niferoedd. Bydd diweddariad yn fyw drwy gydol y daith ar dudalen Carnifal Bethesda ar Facebook.

Bydd y daith yn mynd o amgylch holl gymunedau’r fro ar nos Lun, 14 Rhagfyr gan ddilyn trefn:

5:00pm – Cae Pêl-droed Bethesda
5:05pm – Braichmelyn
5:10pm – Abercaseg
5:15pm – Glanogwen
5:20pm – Plas Ogwen
5:25pm – Ffordd Pant & Adwy’r Nant
5:30pm – Maes Y Garnedd & Gaereddwen
5:35pm – Gerlan (Ciltrefnus) trwy Short Street
5:40pm – Ffordd Ffrydlas & Ffordd Caerneddi
5:45pm – Hen Barc & Lôn Newydd trwy Maes Coetmor
5:50pm – L&n Newydd at Londis
5:55pm – Ffodd Bangor
6:00pm – Brynbella
6:05pm – Maes Ogwen
6:10pm – Tan Rhiw / Bro Syr Ifor Tregarth
6:15pm – Allt Cerrig Lwydion – Braichtalog
6:20pm – Ysgol Bodfeurig
6:25pm – Neuadd Mynydd Llandegai / Arafon
6:30pm – Sling
6:35pm – Heibio Hen Siop Tregarth i gyfeiriad Moelyci
6:45pm – Rhiwlas (Bro Rhiwen)
7:00pm – Llandegai
7:05pm – Tal Y Bont (Bro Emrys)
7:15pm – Llanllechid
7:20pm – Maes Bleddyn trwy Sgwâr Rachub
7:25pm – Lôn Fynwant (heibio mynedfa Ystad Coetmor)
7:25pm – Heibio Ysgol Dyffryn Ogwen
7:30pm – Ailgysylltu â’r A5 wrth Caffi Coed y Brenin
7:35pm – Gorffen y Daith yng nghlwb Pêl-droed Bethesda
Bydd yr amserlen yn destun newid ar y noson a bydd diweddariadau rheolaidd drwy gydol y daith ar Facebook yn fyw.