Stori Ela Lois

Ela Lois sydd wedi creu fideo i esbonio’r profiad o gael tiwmor ar yr ymennydd

gan Lowri Mai Williams