Calendr Llais Ogwan

Mae’r calendr yn cynnwys amrywiaeth o ddelweddau gan Glwb Camera Dyffryn Ogwen

Carwyn
gan Carwyn
Llun-clawr_Llifogydd-Bryn

Er fod peth amser tan y Nadolig, mae’r anrheg perffaith i lenwi hosan ar gael yn eich siopau lleol bellach.

Mae Calendr Llais Ogwan 2021 ar gael i chi ei brynu fel yr eglura Gareth Llwyd, Ysgrifennydd y Llais:

“Mae’n bleser dweud ein bod wedi cyhoeddi Calendr Llais Ogwan 2021 er gwaethaf yr anawsterau oherwydd Covid-19. Mae’n cynnwys lluniau lliw hardd o ardal Dyffryn Ogwen gan gyfranwyr lleol unwaith eto eleni. 

Fe hoffwn ddiolch eto eleni am gymorth gan Glwb Camera Dyffryn Ogwen i ddenu a dewis y lluniau ar gyfer y Calendr a diolchwn hefyd i Richard Alwyn Jones a Gwasg Ffrancon am eu gwaith wrth gysodi ac argraffu’r Calendr.

“Mae’r Calendr yn nodi dyddiadau arbennig ar gyfer gwyliau a gweithgareddau lleol a chenedlaethol ac yn cynnwys amrywiaeth o luniau arbennig o olygfeydd o amgylch Dyffryn Ogwen.”

Gyda’r cyfnod clo byr wedi ei gyflwyno tan ddydd Llun, 9 Tachwedd bydd rhai siopau ar gau am y tro, ond bydd digon o amser i brynu eich copi o’r calendr. Mae’r calendr ar werth yn bennaf trwy siopau’r ardal a hynny am £4. Bargen!  

Bydd Calendr Llais Ogwan 2021 ar werth yn:

Siop Ogwen, Bethesda, a thrwy archeb gyda Cadwyn Ogwen

Londis, Bethesda

Barbwr Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda

Caffi Coed Y Brenin, Rhes Buddug, Bethesda

Post Rachub

Caffi Moelyci

Llys Y Gwynt (Siop SPAR)

Siop Na-nog, Y Maes, Caernarfon

Awen Menai, Porthaethwy

Cofiwch rannu’r neges gyda’ch teulu a ffrindiau i gefnogi Llais Ogwan!