Marchnad Ogwen

Dim Marchnad ar hyn o bryd

gan Janet Jones
Y Farchnad yn Neuadd Ogwen

Yn anffodus iawn ni allwn gynnal Marchnad Ogwen ar hyn o bryd oherwydd gofynion cyfreithiol Cofid-19. Mae hyn yn drueni mawr oherwydd mae’r Farchnad nos a Marchnad Rhagfyr wedi bod mor llwyddiannus yn y gorffennol.

Fodd bynnag, cadw ein cwsmeriaid a’r Stondinwyr yn saff yw’r peth pwysicaf. Os ydych eisiau cysylltu gydag unrhyw un o’n Stondinwyr, ewch ar ein gwefan www.marchnadogwen.co.uk a phwyso ‘Stondinau’ Byddwn yn ail gychwyn cyn gynted â bo modd.