Marchnad Ogwen Chwefror

Manylion Marchnad Ogwen Chwefror. LLun – Cynnyrch Chwarel Goch

Janet Jones
gan Janet Jones

Croeso cynnes i chwi i Farchnad Ogwen bore Sadwrn, Chwefror 8fed o 9.30 tan 1 o’r gloch. Mae’r Farchnad angen stondinau cig a bara. Mae cyfle i chi gael paned a thamaid yng nghaffi Neuadd Ogwen. Croeso cynnes i ddysgwyr bob mis. Mae’r Stondin Elusen ar gael. Mae gwybodaeth lawn am y Farchnad ar ein gwefan www.marchnadogwen.co.uk .

Stondin y Mis

Dyma un enghraifft o’r stondinau sydd yn y Farchnad – Cynnyrch Chwarel Goch. Dyma gynnyrch lleol yng ngwir ystyr y gair! Mae Colette Price yn tyfu’r ffrwythau yn Chwarel Goch, Sling ac yn gwneud diodydd a jam gyda hwy. Mae hi hefyd yn gwerthu mêl lleol.