Llongyfarchiadau Ela

Owen Jones
gan Owen Jones
Medal Arian Ela

Daeth Ela Oliver, Capel Cwta, yn ail yn Ras 200 metr Dan 17 oed ym Mhencampwriaeth Dan Do Ieuenctid Cymru yng Nghaerdydd, dydd Sadwrn, Chwefror 1af. Mae Ela’n aelod o Glwb Athletau Menai.
Llongyfarchiadau mawr i ti Ela!
Gwyliwch hi’n rhedeg yn y fideo yma – hi sydd ar ochr allan y trac.

1 sylw

Mae’r sylwadau wedi cau.