Cwrw Ogwen yn barnu cynlluniau trethi’r Canghellor sy’n bygwth bodolaeth bragdai bychain

“Mae hyn yn mynd i godi fwy o broblemau a fwy o boen i fusnesau,” meddai Cwrw Ogwen.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae Cwrw Ogwen wedi ymateb i gynlluniau Llywodraeth San Steffan i fwrw ymlaen gyda’u bwriad o ddiwygio’r ffordd maent yn cael eu trethu.

Gall y diwygiadau hyn fod yr “hoelen olaf yn arch” llawer o fragdai bychain, annibynnol, yn ôl Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts.

Mae’r bwriad dadleuol i dorri Rhyddhad Treth Bragdai Bychain wedi ei feirniadu yn llym gan gyfarwyddwr Cwrw Ogwen, Richard Moore, sydd wedi galw ar y gymuned leol i’w cefnogi.

“Goblygiadau difrifol i fragdai bychain”

Mae’r Rhyddhad Treth Bragdai Bychain, yn caniatáu gostyngiad o 50% ar dreth gwrw i fragdai sy’n cynhyrchu llai na 5,000 hectolitr (880,000 peint) y flwyddyn.

Bwriad Canghellor y Deyrnas Unedig, Rushi Sunak, yw gostwng hynny o 5,000 hectolitr i 2,100 hectolitr.

“Ers ei gyflwyno yn 2002, mae’r Rhyddhad Treth Bragdai Bychain wedi caniatáu i Gymru a gweddill y Deyrnas Unedig ddatblygu sector bragdai crefft ffyniannus o’r safon uchaf, sy’n cefnogi tua 6,000 o weithwyr llawn-amser gan gyfrannu rhyw £270 miliwn i GDP y Deyrnas Unedig,” meddai Ms Saville Roberts.

Dywedodd fod hynny wedi arwain at “gryfhau ansawdd ac amrywiaeth diwydiant diodydd Cymru.”

“Bydd gan ddiwygiadau treth mor llym â’r rhai a gynigir oblygiadau difrifol i fragdai bychain annibynnol yn f’etholaeth ac yn wir ym mhob cwr o Gymru,” meddai.

“Gallai torri’r gefnogaeth hanfodol hon yn awr, pan fo cymaint o ansicrwydd yn yr economi, roi’r farwol lawer o i fragdai bychain annibynnol ledled Cymru. Rwy’n annog y llywodraeth i ailfeddwl.”

“Mwy o broblemau a mwy o boen”

“Mae hyn yn mynd i godi mwy o broblemau a fwy o boen i fusnesau,” meddai cyfarwyddwr Cwrw Ogwen, Richard Moore.

“Dwi’n deall bod rhaid iddyn nhw wneud beth sydd rhaid iddyn nhw wneud ond pam ddim dal arni? Dydi gwneud hyn yng nghanol pandemig ddim yn gwneud sens.”

“’Da ni jyst ‘di bod yn trio cadw’r enw i fynd a gobeithio dod allan yr ochr arall a chael y busnes yn ôl ar ei draed.”

Galw am gefnogaeth y gymuned leol

“Dwi’n gobeithio hefo bob dim sy’n mynd ymlaen, bod pobl leol yn mynd i ganolbwyntio ar brynu yn lleol i helpu pobl leol,” meddai Richard Moore.

“Dyna’r unig positif i ddod allan o hyn gobeithio. Fod pobl yn mynd i’r George ac yn yfed Cwrw Ogwen – hyd yn oed os ydi cwrw arall yn 5c neu 10c yn rhatach, bod nhw’n talu’r extra i gefnogi hogiau lleol.”

Darllenwch mwy o ymatebion fan hyn.

Dweud eich dweud