Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Cefnogi’n gilydd

Carwyn
gan Carwyn

Mae hi’n gyfnod rhyfedd iawn, un does yr un ohonom wedi gweld ei debyg o’r blaen.

Ond yng nghanol y pryder, mae yna ysbryd cymunedol a gofal am ein gilydd i’w weld yma yn Nyffryn Ogwen. Mae ymdrechion i sicrhau fod pobl sydd methu gadael tŷ yn cael help cael bwyd ac ati.

Mae hanes yma am y cwmnïau lleol sy’n cludo bwyd a nwyddau https://caernarfon.360.cymru/2020/cwmniau-cludo-bwyd-arfon/

Ond i helpu i roi gwybod am yr ymdrechion lleol, cofiwch gallwch chi gyhoeddi stori, pwt o fideo neu rannu manylion am rywbeth perthnasol ar eich gwefan bro.

Gall unrhyw un neu grwp gyhoeddi ar y wefan. Yr unig beth sydd angen ei wneud ydi cofrestru o flaen llaw – sy’n cymryd dim o dro. Mae help am sut i gofrestru ar gael yma: https://bro.360.cymru/2019/frodor/

Mae gwybodaeth yma hefyd sy’n dangos pa mor hawdd ydi cyhoeddi stori: https://bro.360.cymru/2019/shwt-creu-stori-wefan/

Felly, ewch amdani. Gwnewch y mwyaf o’r wefan ac mi fydd unrhyw stori neu fideo fydd yn cael ei gyhoeddi yn cael ei rannu ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ogwen360 hefyd.

Rho dy farn