Casglu Sbwriel Gerlan

Megan Eldon
gan Megan Eldon

Aeth preswylwyr Gerlan allan i gasglu sbwriel wythnos diwethaf.  Casglon nhw dros 20 bag o sbwriel o Gerlan a Carneddi.  Diolch pawb.