Gohirio digwyddiad cyfarfod busnesau

Carwyn
gan Carwyn

Mae’r sesiynau galw-heibio i gwmnïau a oedd i’w cynnal o’r wythnos yma ymlaen wedi eu gohirio yn sgil datblygiadau Covid-19.

 

 

Roedd un o’r sesiynau cyntaf i fod ymlaen  ym Methesda ar Ddydd Mercher, 18 o Fawrth yng Nghaffi Coed y Brenin. Ond mae’r digwyddiad wedi ei ohirio am y tro.

Am fwy o wybodaeth am yr ystod eang o wasanaethau sydd ar gael i fusnesau Gwynedd ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/busnes