Côr y Penrhyn yn perfformio gyda’r ‘Black Dyke Band’

Bydd Côr y Penrhyn yn perfformio gyda’r ‘Black Dyke Band’ mis Mehefin nesaf.

Côr y Penrhyn
gan Côr y Penrhyn

Mae Côr y Penrhyn wedi cael yr anrhydedd o berfformio gyda’r “Black Dyke Band” ar 3 achlysur yn y gorffennol, ac ‘rydym yn falch o gael cyhoeddi y byddwn, unwaith eto, yn rhannu llwyfan gyda’r band pres byd-enwog yma.

 

 

27 Mehefin 2020 yw’r dyddiad i roi yn eich dyddiadur/calendr, ac mae’r tocynnau ar werth yn barod o Venue Cymru, Llandudno.

‘Rydym yn rhagweld y bydd hwn yn gyngerdd lle bydd y tocynnau i gyd wedi mynd, felly archebwch ar frys.

Dyma’r Côr yn perfformio ‘Mor Fawr Wyt Ti, wedi ei ffilmio yn Nant Ffrancon.