Clwb Ieuenctid Mynydd Llandegai yn mynd ar daith

Clwb Ieuenctid Mynydd Llandegai yn codi arian

Lynda Owen
gan Lynda Owen

Ar ddydd Llun hanner tymor (Hydref 28), aeth Clwb Ieuenctid Mynydd Llandegai ar daith cerdded noddedig ar hyd rhan o’r Llwybr Llechi. Yr oedd y plant yn wych wrth iddynt gerdded pellter o chwe milltir. Diolch o galon i Joey (Anelu) ac i Cemlyn am eu holl help.

Pwrpas y daith yw i godi arian ar gyfer gallu cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffroes gyda’r plant. Ar y 3ydd o Ragfyr, bydd y plant yn mynd ar daith cerdded arall. Y tro yma, byddent yn cwblhau ‘taith gerdded nos’ i Gwm Idwal.

Mae’r clwb ieuenctid yn cynnal sawl gweithgaredd trwy’r flwyddyn, ac yn agored pob nos Fawrth yn Neuadd Mynydd Llandegai. Mae’r clwb yn rhedeg i blant 6 i 11 mlwydd oed rhwng 6pm-7pm, ac yn agored i blant 11 i 18 mlwydd oed rhwng 7pm-8:30pm.

Mae modd cefnogir clwb, a noddir plant drwy gyfrannu at yr achos ar wefan ‘JustGiving’. Diolch yn fawr iawn i unrhyw un am eu cefnogaeth – Cefnogwch yma.

Dyma stori gan griw clwb ieuenctid Mynydd Llandegai ar gyfer gwefan fro newydd Ogwen360. I rannu eich stori leol chi, y cam cynta yw cofrestru fel ‘brodor’ yma: https://360.cymru